Indietro

ⓘ Piazze principali di Malta
Piazze principali di Malta
                                     

ⓘ Piazze principali di Malta

 • Pjazza l-Eroj Piazza degli Eroi
 • Misraħ il-Ferrovija Piazza della Ferrovia
 • Misraħ Santa Liena Piazza SantElena
 • Misraħ San Alwigi Piazza San Luigi
 • Misraħ Joseph Briffa Piazza Giuseppe Briffa
 • Misraħ it-Tigieg Piazza Poli
 • Misraħ Karmenu Rizzo Piazza Carmelo Rizzo
                                     

1. Birzebbugia

 • Misraħ is-Summit Bush-Gorbachev Piazza Summit Bush-Gorbachev
 • Misraħ il-Knisja Piazza della Chiesa
 • Misraħ ir-Repubblika Piazza della Repubblica
 • Misraħ Ħamilkar Barka Piazza Amilcare Barca
 • Misraħ il-Qalb Imqaddsa Piazza del Sacro Cuore
                                     

2. Cospicua

 • Misraħ Bonniċi Piazza Bonnici
 • Misraħ Bormla Piazza Burmola o Cospicua
 • Misraħ Gavino Gulia Piazza Gavino Gulia
 • Misraħ Santa Margerita Piazza Santa Margherita
                                     

3. Curmi

 • Pjazza San Frangisk Piazza San Francesco
 • Pjazza Narbona Piazza Narbona
 • Misraħ Monsinjur P.P. Psaila Piazza Monsignor Pietro Paolo Psaila
 • Pjazza tal-Gnien Piazza del Giardino
 • Pjazza Federiku Maempel Piazza Federico Maempel
 • Misraħ Gużè Flores Piazza dei Fiori
 • Misraħ iż-Żebbuga Piazza di Olivia
 • Misraħ il-15 ta Marzu Piazza 15 marzo
 • Misraħ il-Kittieba Piazza degli Autori
                                     

4. Floriana

 • Pjazza SantAnna Piazza SantAnna
 • Pjazza tal-Fosos Piazza dei Granai
 • Misraħ Filippu Sciberras Piazza Filippo Sciberras
 • Pjazza il-Papa Gwanni XXIII Piazza Papa Giovanni XXIII
 • Pjazza Robert Sammut Piazza Roberto Sammut
 • Pjazza San Publju Piazza San Publio
 • Pjazza San Kalċidonju Piazza San Calcedonio
 • Pjazza Emm. S. Tonna Piazza Emanuele S. Tonna
 • Pjazza Sir Lwigi Preziosi Piazza Luigi Preziosi
                                     

5. La Valletta

 • Misraħ Mattia Preti Piazza Mattia Preti
 • Misraħ l-Assedju l-Kbir Piazza del Gran Assedio
 • Misraħ il-Vittorja Piazza della Vittoria
 • Misraħ il-Ħelsien Piazza della Libertà
 • Misraħ ir-Repubblika Piazza della Repubblica
 • Misraħ San Gwann Piazza San Giovanni
 • Misraħ SantIermu Piazza SantElmo
 • Misraħ Kastilja Piazza Castiglia
 • Misraħ San Gorg Piazza San Giorgio
 • Misraħ l-Indipendenza Piazza dellIndipendenza
                                     

6. Medina

 • Misraħ San Pawl Piazza San Paolo
 • Misraħ l-Arċisqof Piazza del Vescovo
 • Pjazza tas-Sur Piazza delle Mura
 • Misraħ Mesquita Piazza Meschita
 • Misraħ San Publiju Piazza San Publio
 • Misraħ tal-Mina tal-Griegi Piazza di Mina dei Greci
 • Wesgħa ta SantAgata Piazza di SantAgata
                                     

7. Melliea

 • Pjazza Thomas Spratt Piazza Tommaso Spratt
 • Misraħ il-Parroċċa Piazza della Parrocchia
 • Misraħ iż-Żjara tal-Papa Piazza della Visita del Papa
 • Misraħ tas-Salib Piazza della Croce
                                     

8. Rabato

 • Pjazza Adam Isle Piazza Adam Isle
 • Misraħ San Duminku Piazza San Domenico
 • Wesgħa tal-Mużew Piazza del Museo
 • Misraħ il-Parroċċa Piazza della Parrocchia
 • Misraħ il-Forok Piazza della Forca
                                     

9. Safi

 • Misraħ Ħlantun Piazza dellAntone
 • Misraħ San Mattew Piazza San Matteo
 • Misraħ il-Knisja Piazza della Chiesa
 • Misraħ San Gużepp Piazza San Giuseppe
                                     

10. San Giovanni

 • Wesgħat il-Bajtar Piazza Baitar
 • Pjazza Vincenzo Borg Piazza Vincenzo Borg
 • Misraħ l-Awrekarja Piazza Aurecarìa
 • Misraħ il-Madonna ta Lourdes Piazza Madonna di Lourdes
 • Misraħ iċ-Ċentawrja Piazza della Centuria
 • Misraħ il-Lewża Piazza Leusa
 • Misraħ il-Ward Piazza di Fuori
                                     

11. Siggeui

 • Pjazza Ċittà Ferdinand Piazza Città Ferdinand
 • Wesgħa l-Palazz Piazza del Palazzo
 • Pjazza San Nikola Piazza San Nicola
 • Misraħ il-Vittmi tal-Gwerra Piazza delle Vittime di Guerra
 • Pjazza San Gwann Piazza San Giovanni
                                     

12. Tarscen

 • Misraħ tas-Suq Piazza del Mercato
 • Misraħ ir-Repubblika Piazza della Repubblica
 • Pjazza Agatha Barbara Piazza Agata Barbara
 • Misraħ Buleben Piazza Bulebene
                                     

13. Zabbaria

 • Misraħ Alofju Wignacourt Piazza Alfio Wignacourt
 • Misraħ San Nikola Piazza San Nicola
 • Misraħ is-Sliem Piazza della Pace
 • Misraħ il-Qalbiena Maltin Piazza degli Eroi Maltesi
 • Misraħ tal-Madonna Medjatriċi Piazza della Madonna Mediatrice
 • Misraħ San Gakbu Piazza San Giacomo
                                     

14. Zeitun

 • Misraħ Mikiel Anton Vassalli Piazza Michele Antonio Vassalli
 • Misraħ ir-Repubblika Piazza della Repubblica
 • Misraħ l-Indipendenza Piazza dellIndipendenza
 • Misraħ il-Kanonku Gwanni Vella Piazza Canonico Giovanni Vella
 • Wesgħet l-Inginiera Piazza dellIngegneria
 • Wesgħet Għajn tal-Bhejjem Piazzale del Bestiame
 • Misraħ Karmnu Grima Piazza Carmelo Grima
 • Misraħ Santa Marija Piazza Santa Maria
 • Misraħ Gorg Busuttil Piazza Giorgio Busuttil
 • Misraħ Karlu Diacono Piazza Carlo Diacono
 • Misraħ il-Bjar Piazza Bigiarro
 • Misraħ Girgor Bonici Piazza Gregorio Bonnici
 • Misraħ Diċembru Tlettax Piazza 13 dicembre
 • Misraħ il-Bandolier Piazza del Bandolero
 • Misraħ Ta Pizzuta Piazza di Pizzuta
 • Misraħ Strejnu Piazza Streino
                                     

15. Zurrieq

 • Misraħ il-Karmelitani Piazza dei Carmelitani
 • Misraħ ir-Repubblika Piazza della Repubblica
 • Misraħ Mattia Preti Piazza Mattia Preti
 • Misraħ Santa Marija Piazza Santa Maria
 • Wesgħat Joseph M. Cassar Piazza Giuseppe Maria Cassar
 • Misraħ San Lażżru Piazza San Lazzaro
 • Wesgħa Frangisk Bugeja Piazza Francesco Bugeia

Anche gli utenti hanno cercato:

...
...
...